Tre viktiga planeringshjälpmedel för din hemberedskap

Här på bloggen kommer vi att gå igenom konkreta åtgärder man kan vidta för att bygga upp sin beredskap från den lite kortare uthålligheten på 7 dagar, som staten bett oss om som medborgare, till lite längre för den som önskar – 30 dagar, och 3 månader. Som grund för detta finns tre planeringshjälpmedel vi kommer att använda.

 1. Treregeln
 2. Redundansregeln
 3. HEMSKT VIS.

Treregeln

Treregeln är en prioriteringsregel. Det är en tidsserie.

 • Utan hopp, det vill säga mental beredskap, klarar du dig i 3 sekunder. Ge. Inte. Upp!
 • Utan syre klarar du dig i 3 minuter.
 • Utan skydd fryser du ihjäl på 3 timmar.
 • Utan vatten får du permanenta skador på njurarna och dör efter 3 dygn.
 • Utan mat får du allvarliga problem efter 3 veckor. 

Den sistnämnda är både överdriven och underdriven. Det är besvärligt att klara sig utan mat i det korta perspektivet. Din motståndskraft minskar, du tappar humöret, tar sämre beslut och arbetsförmågan blir starkt nedsatt relativt fort. Att dö av svält med minst normala fettlager tar däremot längre tid än tre veckor.

Redundansregeln

Redundansregeln är en påminnelse om att du alltid skall ha alternativa lösningar för att tillgodose dina grundbehov. 

En primär, en sekundär och en reserv.

Vi tar vatten som exempel.

När du skall tillgodose ditt vattenbehov ska du ha tre sätt att få vatten. 

Din primära metod torde vara kranvatten från kommunalt eller egen källa. 

Din sekundära källa är troligen ett vattenlager i dunkar eller tunnor. 

Din reserv kan vara regnvatten eller sötvatten från till exempel en sjö eller annat vattendrag.

Reningsmetoderna för vattnet är till exempel primärt kokning, sekundärt filtrering och i reserv vattenreningstabletter. 

Sträva efter att använda redundansregeln i så många sammanhang du kan. När du odlar – ha minst tre olika sorters potatis med olika egenskaper. Går den ena åt skogen så funkar den andra eller tredje. Tre sorters morötter. Tre sorters lök. Och så vidare.

HEMSKT VIS

… eller H.E.M.S.K.T V.I.S

Vad är det då man skall planera för? 

Vilka delar av vårt liv är det viktigt tillgodose under en besvärlig period? 

Vi tog fram ett antal områden där vi utlyste en tävling om bästa minnesramsa på första bokstaven i respektive område. Den vinnande minnesramsan blev HEMSKT VIS:

 • Hälsa
 • Energi
 • Mat
 • Skydd
 • Kommunikation
 • Transport
 • Vatten
 • Information
 • Säkerhet

Vi kommer gå igenom dessa i detalj (i rejäl detalj /Kalle) här på bloggen. Men kort om varje del, så ni vet vad vi ska lära oss om…

Hälsa är ett brett område som omfattar sjukvård, och inkluderar första hjälpen, personligen hygien, städning och underhållning. Hamnar man i en besvärlig situation under en eller flera veckor är det mycket viktigt att kunna sysselsätta sig med något. Inte minst om man har barn. Det är bra om man både kan och har utrustning för enklare åkommor man kanske normalt besöker sjukvård för, som till exempel sårvård. Att kunna ge hjärt - lungräddning, stoppa akut blödning och övrigt akut omhändertagande tillhör grundläggande beredskap. Att kunna tvätta kläder, städa och upprätta personlig hygien handlar både om att hålla sig frisk men också helt grundläggande för att upprätthålla trivsel under en besvärlig tid.

Energi handlar om att kunna upprätthålla tekniska hjälpmedel som belysning och annan teknisk utrustning som underlättar mycket. Detta område överlappar flera andra områden som skydd och säkerhet. Där värmeenergi givetvis är mycket viktigt.

Mat är förutom vatten, skydd och första hjälpen det mest grundläggande. Även om man brukar säga att man klarar sig utan mat i upp till tre veckor är det mycket besvärligt. Mat är helt avgörande för att upprätthålla humör, trivsel och förmågor. Inte minst för att upprätthålla kroppstemperaturen.

Skydd handlar om att upprätthålla kroppstemperaturen. Att inte bli nedkyld av väta, vind och kyla. Det innefattar allt från kläder och utrustning som vindskydd/tält och sovsäckar till bostad och värmekällor.

Kommunikation är mycket viktigt i en besvärlig situation. Det kan handla om att kunna ladda mobilen  trots att det är strömlöst till att ha alternativa kommunikationsmöjligheter som handhållna radioapparater eller direkttelefoner. Visselpipor är grunden!

Transport av oss själva och utrustning. Hur skall det gå till? Till fots, båt, cykel eller bil? Vilka transportbehov finns? Hem från arbete eller resor om de vanliga kommunikationsmedlena är ur funktion. När man behöver hämta saker som tex vatten, bränsle eller mat. Om du behöver evakuera till en annan plats.

Vatten är ett av de mest akuta behoven. Redan efter tre dygn får man permanenta skador på njurar och dör ganska kort därefter. Vatten behövs ofta i matlagningen och för att att upprätthålla personlig hygien samt städ och tvätt. Har man små barn behövs oftast mer vatten. Glöm inte eventuella husdjur. Minimum 3 liter per dygn och individ. Satsa på 5 liter/individ och dygn i ditt lager. Även om du har brunnar, vattendrag osv bör du ha ett par veckors behov till ditt hushåll i lager. Krissituationen kan inbegripa kontaminering genom nedfall. Att lagra vatten är såpass billigt och enkelt samtidigt som det får så enorma konsekvenser om det inte finns att det inte är något att fundera på.

Information eller som man säger i det militära underrättelser är mycket viktigt. Både för att ovisshet är mycket nedbrytande men också som beslutsunderlag för hur man skall agera. Den mest grundläggande nivån är att kunna lyssna på P4 för information. Det skall fungera utan elnätet. Är det mycket allvarliga händelser kan det vara bra att ha möjlighet lyssna på nyheter från andra delar av världen.

Säkerhet är ett brett område som innefattar allt från att inte skada sig inkl brand till att skydda sig från krimminalitet. Lås, larm, belysning brandskydd som släckare, brandlarm osv.

Vill du lära dig mer om att bli förberedd, gör som 15,000+ andra och gå med i vår hemberedskapsskola. Det är på distans och helt gratis.

Back to blog